האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת
TikTalk מכירה בסדנת ההכשרה של

Background

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת אישרה הכרה בהשתלמות “סדנת הכשרת קלינאיות לטיפול בפלטפורמת TikTalk”  כחלק מתוכנית האגודה ‘משתלם להשתלם’.

—————————————–

מתוך פרסום האגודה :

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת שמה לה למטרה לקדם את הלמידה ואת המודעות לחשיבות הלמידה לאורך החיים המקצועיים הן בקרב אנשי המקצוע והן בקרב המטופלים. האגודה מציעה קורסים והשתלמויות המאפשרים לחבריה להתפתח ולהתעדכן לאורך הקריירה המקצועית, ברמות ובתחומים שונים. 
ההכרה בחשיבות ההתפתחות המקצועית, הן עבור קלינאי התקשורת והן עבור ציבור המטופלים הביאה את האגודה לצאת במיזם תעודת השתלמות “משתלם להשתלם”.
אגודת קלינאי התקשורת תעניק תעודת השתלמות לחברי אגודה המשלימים לפחות 50 שעות השתלמות אקדמיות במהלך שנתיים אחרונות, כמקובל באגודות מקצועיות בעולם.
ההשתלמויות שיוכרו לצורך קבלת תעודה יכללו כנסים, קורסים והשתלמויות של אגודת קלינאי התקשורת, משרד הבריאות, משרד החינוך, בתי החולים וקופות החולים, כנסים מקצועיים בינלאומיים בארץ ובחו”ל, וכן לימודי המשך באוניברסיטאות ובמכללות. לימודי תואר שני ושלישי בהפרעות בתקשורת יוכרו אף הם כשעות השתלמות.
.
בנוסף לתעודת “משתלם להשתלם” המעידה על שמירת רמה, עדכניות, ולמידה מתמשכת תוכלו לשמור במערכת את תעודות ההשתלמויות השונות שלכם, ולהציגם על קיר תעודות דיגיטלי. וגם… תוכלו להפנות מטופלים לצפייה בקיר התעודות שלכם.
————————————-
.