TikTalk היא
רמה בפני עצמה!

הפלטפורמה של TikTalk תהווה תוספת מצויינית לטיפולי ההיגוי בבתי הספר ובגנים.

בתי ספר

בעזרת היישום של TikTalk יכולים הגנים ובתי הספר להציע תוכנית טיפול אישית  למספר גדול יותר של תלמידים. עם TikTalk, מסגרת החינוך יכולה לעזור לתלמידים לשפר את ליקויי ההיגוי, להעלות את הביטחון העצמי ולהתמקד בנושאי הלימוד בבית הספר.

צפו ב-TikTalk בפעולה

לקביעת מועד להדגמה, או כדי ללמוד כיצד שירותי TikTalk יוכלו לסייע בבתי הספר, צור עמנו קשר עוד היום.