רכישת הפלטפורמה של TikTalk עבור קלינאית תקשורת

הזמינו רישיון לשימוש ביישום של TikTalk
הפלטפורמה הדיגיטלית המתקדמת לטיפול בלקויות היגוי ודיבור

לרכישת רישיון

קלינאי התקשורת, במסגרת רישיון לפלטפורמה של TikTalk תוכלו להנות ממגוון שירותים:

 • גישה 24/7 לפורטל קלינאי התקשורת שלנו ללא הגבלה
 • יכולת בנייה והתאמה של פרוטוקול טיפולי ארוך טווח למטופלייך
 • יכולת ניטור ובקרה אחר תרגול והתקדמות מטופלייך בקליק
 • שימוש ביישום של TikTalk (זמין להורדה בחנות האפליקציות)
 • כלי תרגול אטרקטיבי, אדפטיבי ומהנה לקליניקה
 • משחקי וידאו ברמות עניין וקושי שונים
 • התאמה אישית של מטרות טיפול לכל מטופל
 • אחסון הקלטות קול של מטופלייך ללא הגבלה
 • תמיכה בפלטפורמה ללא עלות על ידי צוות TikTalk
 • טלתרפיה (טיפול מרחוק באמצעות וידאו)

תוכניות רישיון עבור קלינאי תקשורת:

(אנא ודא שאתה מקבל את התנאים לפני ביצוע ההזמנה)

מטפלים
נפח עבודה קטן

 • משתמש קלינאי אחד
 • לפורטל הקלינאים
 • עד 5 מטופלים פעילים
 • 190 ₪ בחודש

מטפלים
נפח עבודה בינוני

 • משתמש קלינאי אחד
 • לפורטל הקלינאים
 • עד 10 מטופלים פעילים
 • 290 ₪ בחודש

מטפלים
ללא הגבלה

 • משתמש קלינאי אחד
 • לפורטל הקלינאים
 • ללא הגבלת מטופלים פעילים
 • 350 ₪ בחודש

קליניקות
ומכוני טיפול

 • 3 משתמשים של קלינאי
 • לפורטל הקלינאים
 • ללא הגבלת מטופלים פעילים
 • 450 ₪ לחודש

הורדת היישום Tiktalk

במידה ואין ברשותך מכשיר חכם התומך בדרישות המערכת להורדת האפליקציה מהחנות של גגול או אפל, ניתן להשאיל ארכת תרגול הכוללת טאבלט מתוצרת סמסונג לתקופת הטיפול כנגד פיקדון בך 950 ש"ח. הטאבלט מושאל ומגיע נעול ללא אפליקציות אחרות, גישה לאינטרנט או הודעות אשר מפריעות לתרגול השוטף וגורמים להיסח הדעת של המטופל.

הסכם רישיון ושירות TikTalk

הסכם זה יהיה בתוקף על בסיס חודשי ויחודש אוטומטית החל ממועד כניסתו לתוקף.
לאחר פקיעת פרק הזמן המוסכם, לבעל הרישיון אפשרות לוותר על חידוש עם מתן הודעה מוקדמת בכתב 5 ימי עסקים מראש.

מוסכם באופן בלעדי ובין הצדדים שכעת כי חברת TikTalk To Me בע"מ להלן ("TikTalk") תספק:

 • גישה 24 שעות לפלטפורמה תואמת HIKAA של TikTalk כולל יכולות טלתרפיה, התאמה אישית של מטרות טיפול, האזנה להקלטות, ציינון הקלטות ותרגול דרך משחקים.
 • הדרכות לקלינאיות התקשורת המטפלות על השימוש בפלטפורמה (בפורטל הקלינאית וביישום)
 • הדרכות לקלינאי התקשורת המשתמשים בפלטפורמה על השימוש והתפעול של מערכת
 • תמיכה טכנית לפי הצורך
 • פתרון באגים ובעיות טכנולוגיות
 • עדכוני תוכנה אוטומטיים לשיפור המערכת, שליחת עדכונים ופיתוחים חדשים

קלינאי התקשורת המשתמש בפלטפורמה:

הודע ל- TikTalk על כל שינוי בצרכים / בשימוש או כל תקלות בהם

השתמש בפלטפורמת TikTalk באופן מקצועי התואם את ההתנהלות והסטנדרטים המפורטים בקוד האתי של האגודה הישראלית לליקוי בדיבור.

הינך האחראי הבלעדי לקבל אישור של הורה / אפוטרופוס לשימוש בפלטפורמת TikTalk עם כל ילד ומטופל.

תנאי תשלום:

בעל הרישיון מסכים להשתמש במערכת TikTalk להשלמת שירותי הטיפול בדיבור.

התשלומים ל- TikTalk יבוצעו על בסיס חודש לחודש ויחויבו בכרטיס האשראי החל מתאריך קניית הרישיון.

התשלומים יתבססו על תוכנית הרישיון שנבחרה.

TikTalk לא תנסה לגבות תשלום עבור שירותים מהמטופל, מהמשפחה, או מכל גורם ממשלתי, פרטי או ציבורי שאינו בעל הרישיון.

ויתור וגילוי

בהסכמתי אני מאשר בזאת את הדברים הבאים:

הנני קלינאי תקשורת מוסמך בעל רישיון בתוקף מטעם משרד הבריאות

מערכת TikTalk מאפשרת לבעל הרישיון בלבד לסייע בתהליך הטיפול בדיבור בבית המטופלים או במסגרת הקלינית

משתמש הקלינאי לפורטל הקלינאים של TikTalk הינו אישי ואיננו ניתן להעברה למען שמירה על פרטיות המטופלים

TikTalk לא תישא באחריות לתוצאות הטיפול הדיבור הניתן על ידי בעל הרישיון בעת השימוש במערכת TikTalk

אני משחרר, מזכה ומשחרר לנצח את TikTalk מכל אחריות בגין תביעות עתידיות לגבי תוצאות טיפול בדיבור של מטופלי בעל הרישיון.

אני מאשר בזאת כי נתוני השמע של המטופלים יירשמו ויוחזקו על ידי TikTalk כדי לסייע לקלינאי התקשורת בהערכת התקדמות המטופלים ולהכשיר את תכונת המשוב המתקנת של מערכת TikTalk.

תנאי השאלה ושימוש בערכת טיקטוק במידת הצורך

ערכת טיקטוק מסופקת תקינה וכוללת ביטוח, למעט למקרה של שבר או אובדן.

זמן אספקה משוער – עד 7 (שבעה) ימי עסקים לכתובת שהוזנה בטופס ההזמנה.

אספקה ניתנת באמצעות שליח בעלות של 58 ₪ או באיסוף באופן עצמאי, בתיאום טלפוני מראש.

פיקדון

 • במועד החיוב החודשי הראשון וכתנאי לקבלת ערכת טיקטוק, יפקיד הלקוח סך של 950 ש"ח, שיגבה באמצעות כרטיס אשראי / העברה בנקאית, כפיקדון להחזרתה התקינה של הערכה ("הפיקדון").
 • הפיקדון יוחזר ללקוח במלואו בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת ערכת טיקטוק תקינה, במשרדי החברה.
 • הלקוח מעוניין לרכוש את ערכת טיקטוק -במקרה זה ישמש הפיקדון לתשלום תמורה חד-פעמית בגין הרכישה, בצירוף מע"מ, שיתווסף כחוק. בנוסף, ימשך החיוב החודשי כאמור לעיל.

תקלות ואובדן

 • במקרה של תקלות בטאבלט המושאל, יש לפנות באמצעות הקישור למחלקת התמיכה של החברה. tiktalk.care
 • תיקון ערכת טיקטוק יתבצע אך ורק בידי החברה, במעבדה מורשה של היצרן. בכל ניסיון של הלקוח לתקן את הערכה שלא באמצעות החברה, תהיה החברה רשאית להשתמש בפיקדון במלואו, כדי להחזיר את המוצר לקדמותו.
 • במקרה שהתיקון אינו מכוסה בביטוח (כגון עקב שבר), תנוכה עלות התיקון מהפיקדון.
 • במקרה של אובדן – תשתמש החברה בפיקדון במלואו והוא לא יוחזר.

סיום התקשרות והחזרת ערכת תרגול

 • סיום ההתקשרות יחשב רק לאחר מתן הודעה מראש ובכתב לחברה (בדוא"ל ל- info@tiktalk.care) וקבלת ערכת טיקטוק תקינה במשרדי החברה. רק לאחר מכן יופסק החיוב החודשי ויוחזר הפיקדון, כמפורט לעיל.
 • היה וערכת טיקטוק לא התקבלה במשרדי החברה בתוך 30 יום ממתן הודעת סיום ההתקשרות הנ"ל ו/או הלקוח הפסיק את החיוב החודשי באופן חד-צדדי – תהיה החברה זכאית להשתמש בפיקדון כולו או חלקיו לכיסוי נזקיה.

 

*** המסמך מיועד לשני המינים.