האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת אישרה הכרה בהשתלמות "סדנת הכשרת קלינאיות לטיפול בפלטפורמת טיקטוק כחלק מתוכנית האגודה 'משתלם להשתלם'.