האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת אישרה הכרה בהשתלמות “סדנת הכשרת קלינאיות לטיפול בפלטפורמת TikTalk”  כחלק מתוכנית האגודה ‘משתלם להשתלם’.